Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Aktuální informace PDF 

Rada kvality ČR v rámci své strategie přijímá nové programy, kterými rozšiřuje svoje aktivity v oblasti oceňování organizací veřejného i podnikatelského sektoru. Vedle programů Národní ceny kvality ČR (programy Excelence, Start plus, Start a Start Europe) realizuje i programy Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (NC CSR, Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně) a zařazuje je do aktivit spojených každoročně s akcí Listopad – Měsíc kvality v ČR.

NC CSR uděluje Rada kvality ČR již od roku 2009. K formulaci požadavků na žadatele o cenu byl vyvinut český model KORP, který plně postihuje jak oblast předpokladů, tak i výsledů. Požaduje formulaci cílů i trendů.

Jelikož je ve světě v současnosti, zvláště vpodnikatelských uskupeních, kladen velký důraz na udržitelný rozvoj a jeho aspekty, rozhodla se RK ČR převzít model vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact:

„Committed to Sustainability“ (C2S)

(Závazek k udržitelnosti)

Hodnocení se zaměřuje na 4 oblasti – People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti své organizace. V případě že uspěje, obdrží také certifikáty C2S od EFQM.

Benefity:

- motivace pro další rozvoj v oblasti CSR a udržitelného rozvoje,

- rozvoj kultury excelence a udržitelného rozvoje,

- externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšení v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje,

- posilování strategie společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Ocenění:

- důkaz k závazku udržitelnosti a společenské odpovědnosti,

- národní ocenění od Rady kvality ČR a mezinárodní ocenění od EFQM "Committed to Sustainability",

- zařazeni do databáze EFQM.

 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly