Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Program Podnikáme společně PDF 

Řada malých a středních podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se však jedná většinou o méně formální přístup. Odpovědné chování je jim zcela přirozené a vlastní. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Působí v daném regionu, zajímají je otázky a témata týkající se jejich nejbližšího okolí. Podnikají odpovědně a pozitivně působí na společnost.

Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním.

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Zvláštní kategorii v ceně tvoří sociální podniky.

Cenu vyhlašuje Rada kvality ČR s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 - People, Planet, Profit v kategoriích:

Podnikáme odpovědně - kategorie

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně inspiruje média, aby se nezabývala společenskou odpovědností jen velkých firem, ale prostor dávala i silným příběhům ze světa odpovědného podnikání těch menších, mnohdy rodinných firem či sociálních podniků.

Do Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně se můžete hlásit do 31. 8. 2016.

Ceny vítězům budou předány u příležitosti slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu - Měsíce kvality ČR.

Přílohy:
(+) Přihláška
(+) Statut
 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly