Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Úvodní stránka  /  Národní cena kvality ČR  /  Uchazeči  /  Program START PLUS
program START PLUS PDF 

sekce2

Program START PLUS mohou ho využívat jak organizace, které se hlásí do Národní ceny kvality ČR, tak i organizace, které chtějí získat komplexní popis, v jakém stavu se jejich organizace nachází i hodnocení tohoto stavu.

U programu STAR PLUS jsou zachovány všechny hlavní charakteristiky Modelu excelence EFQM, ale procesy sebehodnocení i hodnocení mají zjednodušenou formu přizpůsobenou tomuto programu.

Největším přínosem programu START PLUS je Podkladová zpráva, která má podobu prázdného formuláře, do kterého uchazeč doplní podkladové informace pro hodnocení. Výstupem hodnocení je zpětná vazba pro uchazeče, tedy Zpětná zpráva včetně silnách stránek, oblastí pro zlepšování a bodového hodnocení.

Základním dokumentem Národní ceny kvality ČR programu START PLUS je STATUT, který:

  • Definuje a formuluje vztahy a kompetence mezi jednotlivými zainteresovanými stranami a je závazný pro všechny účastníky Národní ceny kvality ČR programu START PLUS.
  • Definuje postup účasti a hodnocení v NCK ČR v programu START PLUS.
  • Je sladěn s Modelem excelence EFQM.
Přílohy:
(+) Diplomy
(+) Poplatky
(+) Přihláška
(+) Statut
 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Prezident České republiky Miloš Zeman přijal záštitu nad akcemi Listopadu Měsíce kvality v ČR 2015.

zastita-Zeman-2015

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch přijal záštitu nad akcemi Listopadu Měsíce kvality.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček přijal záštitu nad akcemi Listopadu Měsíce kvality.

 

Výrobce USSPA, s.r.o. získalo právo užívat značku CZECH MADE za výrobky "Mazážní vířivé lázně (SPA)".

 

Sdružení nájemníků ČR získalo právo užívat značku CZECH MADE za službu Poskytování odborné konzultace a pomoci potřebným v bytové problematice.

 

Výrobky Bezosé spirálové dopravníky od společnosti RATAJ a.s. (dva typy) a služba Velkoobchodní prodej dveřního kování a krbového nářadí poskytovaná společností AC-T servis, spol. s r.o. získaly právo užívat značku CZECH MADE.